תאריך: 26.8.19

תקנון מבצע לחודש ספטמבר 2019

בסוכנות המשנה רכב השפלה  (להלן – "הסוכנות המורשית")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

1.      תקופת המבצע

1.1              המבצע יהיה בתוקף החל מתאריך 6.9.19 ועד תאריך 13.9.19 בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2             סוכנות המשנה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה או לבטלה, באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

2.      הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1             לקוח שיבצע הזמנה לרכב חדש וישלם מקדמה (או שברשותו הזמנה קיימת טרם תקופת המבצע) יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובתנאי שישלם את מלוא התמורה בגין רכישת הרכב החדש במהלך תקופת המבצע.

3.      תיאור המבצע

3.1             מבצע יוניון מוטורס לחודש ספטמבר 2019;

3.2       מצלמת דרך מתנה- 100 יח עד גמר המלאי

3.3       חיישני רוורס- 100 יח עד גמר המלאי

3.4             מגני רוח- 100 יח עד גמר המלאי

3.5             אחריות מורחבת – 4 שנים על המנוע

3.6             כרטיס מועדון- VIP תקף לשנה מיום קבלתו. חידוש התוקף מותנה בתשלום שנתי.

 

4.      המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית.

5.      מימוש ההטבה

ההטבה ניתנות למימוש בסוכנות המורשית בלבד.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י הסוכנות המורשית.

6.      תנאים כללים

המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של הסוכנות המורשית בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות סוכנות המשנה כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע.

בכבוד רב,

רכב השפלה, סוכנות מורשית
צור קשר
* שדה חובה
שינוי גודל טקסט שינוי ניגודיות הצהרת נגישות
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות